خبرانلاین- به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نموداری که تحت عنوان «ترافیک کل سرویس‌های گوگل در ایران» و «وضعیت پهنای باند بین‌الملل کشور» در فضای مجازی منتشر شده، فیک و جعلی است.عیسی زارع‌پور در اینستاگرام، با بیان اینکه یکی از جعلیات رایج در فضای مجازی «فیک‌نیوزها» هستند، گفت: خبرهای جعلی گاهی آنقدر باورپذیر آماده می‌شوند که ممکن است طیف بزرگی از جامعه باور و بر اساس آن قضاوت کنند یا تصمیم بگیرند. اگر بخواهم نمونه‌ای در روزهای اخیر مثال بزنم این دو شکل‌اند. شکل پایینی «نمودار ترافیک سایت‌ساز گوگل است که در دو هفته گذشته افت کرده و به هیچ وجه نشان‌دهنده ترافیک کل گوگل نیست».