نتایج جستجو :

 • هزاره‎ای‎ها پیش از همه به آخر خط رسیده‎اند؛

  Generation Yیا «نسل هزاره» نسلی است که در عصر فن‌آوری به دنیا آمده و فن‌آوری در ژن آن‌ها تنیده و رمزنگاری شده است. نسل هزاره به‌شدت به اینترنت وابسته است و ۲۴ ساعت شبانه‌روز، ۷ روز هفته و ۳۶۵ روز سال باید به اینترنت وصل باشد و اگر به اینترنت دسترسی نداشته باشد، گویی چیزی گم‌ کرده است. نسل هزاره ویژگی‌های مثبت و منفی خاص خود را دارد؛ هم تنبل و بی‌تفاوت است، و هم مترقی و به پیشرفت جامعه اهمیت می‌دهد. اما هرچه تعداد آن‌ها بیشتر شود و اکثریت نیروی کار را تشکیل دهند، فهمیدن این مسئله که آن‌ها چه‌طور جامعه ما را شکل می‌دهند، اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.بهترین راه برای درک کردن‌شان این است که با آنان حرف بزنیم و از خود آن‌ها بپرسیم چه دغدغه‌هایی دارند. اما البته سخن گفتن با آنان گاه ناممکن است!

  |
 • «سیزده» و روایتی مسیحایی از گناه و قضاوت؛

  بارزترین ویژگی نمایش‌های مهدی کوشکی، توجه عمیق او به مسائل اجتماعی و بارزتر از آن، نشان دادن پررنگ و گاه اغراق شده معضلات اجتماعی است. کوشکی از عریان کردن و به تماشا گذاشتن آن‌چه گریبان جامعه و مردمش را گرفته است، ابایی ندارد. هم در زبان و هم در لحن و هم در رفتار و کنش بازیگران. کوشکی بی‌پروایی نگاهش را تحمیل می‌کند و این‌همه را در برابر تماشگر به نمایش می‌گذارد. «سیزده» نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اگر سیزده نحس است و بدشگونی‌ها و تلخی‌ها و دردهایی دارد، تو به‌عنوان تماشاگر باید این‌ها را ببینی . البته آن‌چنان که واقعا هستند ببینی و نه پیچیده در لفاف کلمات مطنطن و یا با پوششی از زرورق که مبادا به کسی بربخورد و یا باعث آزردگی کسی بشود.

  |
 • روند کوچک شدن سفره‌ها ادامه خواهد داشت

  افزایش حقوق کارمندان، دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال جاری از سوی دولتمردان بی‌سابقه توصیف شده است، اما هنوز هم بسیاری از کارشناسان معتقدند که در سال 98، خانوارهای ایرانی روزهای سختی را سپری خواهند کرد و روند کوچک شدن سفره‌های آنها که از سال 1386 آغاز شده است، با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.

  |
 • |
 • کارگزاران مخابرات روستایی مدعی شدند:

  |
 • کاهش بودجه تئاتر

  |
 • در این فاجعه هم عوامل «طبیعی» دخیلند و هم «غیرطبیعی»!

  |
 • تنها نیمی از مطالبات جامعه کارگری محقق شد

  |
 • فرمانده خطاب به ارتش لیبی؛

  |