<![CDATA[روزنامه توسعه ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir Wed, 20 Feb 2019 14:04:36 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[وضعیت قرمز د ر کشـمیر]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6873 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/6873-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[خبر خارجی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6897 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/6897-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C ]]> Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000 <![CDATA[وقت چیپ زدن، وقت چیپ خوردن!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6896 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/6896-%D9%88%D9%82%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%BE-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%BE-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[نکته به نکته]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6895 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/6895-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87 ]]> Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000 <![CDATA[عدد به عدد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6894 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/6894-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%AF ]]> Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000 <![CDATA[ترس، نفرت و احترام!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6893 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/6893-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[پستچی سه بار در نمی‌زند!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6892 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/6892-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DA%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF
تا پیش از مسابقه هفته گذشته با تراکتورسازی، به نظر می‌رسید آرامش کاملا به استقلال برگشته است. آنها در هفته‌های پایانی نیم‌فصل اول همه رقبا را تار و مار کرده بودند و در شروع نیم‌فصل بدون با آتش‌بازی مقابل پیکان، نشان دادند که در اوج آمادگی به سر می‌برند. در یادگار امام اما اوضاع مطابق میل هواداران آبی پیش نرفت و این اشکان دژاگه بود که خط دفاعی استقلال را کنار زد تا به روند گل نخوردن سیدمهدی رحمتی پایان بدهد. این شکست به معنای پایان راه قهرمانی تیم شفر نیست اما آنها تنها یک راه برای نجات از وضعیت فعلی دارند و آن، شکست دادن حریف امروزشان خواهد بود.
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[منهای فوتبال]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6891 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/6891-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84 ]]> Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000 <![CDATA[اخبار حوادث]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6890 /بخش-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-67/6890-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB ]]> Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000 <![CDATA[دلسوزی مادرانه بهانه‌ای برای سرقت]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6889 /بخش-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-67/6889-%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[اعترافات 4 شبح تاریکی خیابان‌های پایتخت]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6888 /بخش-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-67/6888-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[میزبانی فنلاند، رومانی و فرانسه از تماشاگران ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6887 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/6887-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[ درهم‌ریختگی زمان و روان]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6886 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/6886-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
داستان «وقتی خروس غلط می‌خواند» روایتی کاملا چرخشی و لوپ‌وار است؛ ترکیبی است از تکه پازل‌هایی که تماشاگر باید مدام جای مناسب هر کدام را پیدا کند تا بتواند در نهایت و در آخر بازی، اصل و عمق داستان را دریابد. پادشاه شکسته خورده اکنون به جایی رسیده که می‌داند هر چه کرده اشتباه و غیرانسانی بوده، او می‌خواهد بازگردد و این «خود»ی را که به چنین جایی رسیده از همان سر خط، حذف و پاک کند و نگذارد لوپ هستی فاسدش، به جان جهان بیفتد.
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[اخبار نمایش]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6885 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/6885-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4 ]]> Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000 <![CDATA[تازه‌های علم]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6884 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6884-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85 ]]> Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000 <![CDATA[اخاذی بیت‌کوینی از کسب‌و‌کار‌های اینترنتی ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6883 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6883-%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B0%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[تدارک یک تنفس عمیق]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6882 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6882-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82
آلودگی گرد و غبار یکی از آلودگی‌های هوا است که در سال‌های اخیر اثر قابل توجهی روی سلامت و وضعیت آب و هوایی کشور‌ها گذاشته است. ایران نیز از نظر ظرفیت علمی در حوزه گرد‌و‌غبار، جزو کشورهای مطرح دنیا است که در مذاکرات مربوط به حوزه گرد‌و‌غبار همواره پیشتاز بوده است. بر‌این‌اساس کشور از لحاظ علمی در زمینه گرد‌و‌غبار یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در جهان است، اما باید برای مقابله با این پدیده ارتباطات خود را توسعه دهد که در حال حاضر قرار است همکاری‌های سودمندی با کشور‌ چین در جهت مبارزه با این معضل صورت بگیرد.
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[۱۶درصد از مردان دهه شصتی بیکارند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6881 /بخش-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-13/6881-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B4%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF ]]> Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000 <![CDATA[واقعیت‌های اقتصادی کشور در تعیین مزد 98 لحاظ شود]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6880 /بخش-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-13/6880-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D8%B4%D9%88%D8%AF
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[ثروتمندان سهم بیشتری از یارانه دارند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6879 /بخش-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-13/6879-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
تورم همچنان روی گرده مردم سنگینی می‌کند بی‌آنکه منابع حاصل از محل آزادسازی قیمت‌ها به کار مردم بیاید. «وحید شقاقی شهری» اقتصاددان و استادیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران و خوارزمی در این گفت‌وگو تاکید دارد که هدفمندی یارانه‌‌ها زمانی به اهداف خود در زمینه فقرزدایی می‌رسد که یارانه نقدی ثروتمندان قطع شود و هم‌زمان بر مصرف سوخت و انرژی مالیات تصاعدی وضع شود چرا که الگوهای مصرف دهک‌های بالای درآمدی زمین تا آسمان با فقرا تفاوت دارد.
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[ بعد از عید]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6878 /بخش-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-13/6878-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D8%AF ]]> Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000 <![CDATA[از گوشه و کنار]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6877 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/6877-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1 ]]> Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000 <![CDATA[افشای راز تلخ لجبازی و نافرمانی کودکان!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6876 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/6876-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[نور را تنظیم کنید!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6875 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/6875-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
آلودگی نوری مانند سایر آلودگی‌ها تاثیر منفی بر اکوسیستم می‌گذارد. این تاثیر فراگیراست و حیوانات، انسان‌ها، گیاهان و محیط زیست را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. هر چند روشنایی مصنوعی به انسان امکان می‌دهد از شب هم استفاده کند؛ اما این مسئله در طولانی مدت باعث خستگی و اضطراب شده وموجب اختلالات خواب می‌شود. قرارگرفتن طولانی درمعرض تابش نور مصنوعی، هورمون‌ها و آنزیم‌های بدن را تحت‌تاثیر قرارداده و روند طبیعی آن‌ها را مختل می‌کند این آلودگی باعث ایجاد مشکلات مختلف برای حیوانات «شب‌زی» یا تاریکی‌پسند هم می‌شود.
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[حکومت‌های سوسیالیست محکوم به سقوط‌ هستند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6874 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/6874-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[ادامه بحران در روابط ورشو- تل‌آویو]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6872 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/6872-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88-%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88 ]]> Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000 <![CDATA[اوضاع در مسجدالاقصی همچنان متشنج است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6871 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/6871-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA ]]> Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000 <![CDATA[آمریکا دنبال تقسیم سوریه است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6870 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/6870-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA ]]> Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000 <![CDATA[روانشناسان‌ آمریکا برای حفظ داعش تلاش می‌کنند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6869 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/6869-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[علیه ایران برنامه داریم!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6868 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/6868-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000