<![CDATA[روزنامه توسعه ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir Mon, 17 Jun 2019 19:22:25 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[ما که نه، اما آن‌ها همه با هم هستند ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9198 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/9198-%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[خرده حاشیه‌های رامبد و نگار ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9197 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/9197-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[ پول‌های بادآورده سینما را نابود کرد ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9196 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/9196-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[پرده نقره‌ای]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9195 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/9195-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C ]]> Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[مسی در قفس پرتغالی! ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9194 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/9194-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[12 مرد درخشان]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9193 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/9193-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
تنور فصل تازه نقل و انتقالات به سرعت داغ شده و چند باشگاه از همین حالا با ستاره‌های جدیدشان قرارداد رسمی امضا کرده‌اند. شاید نگاهی به موفقیت‌آمیزترین خریدهای فصل گذشته لیگ برتر، راه را در خریدن نفرات جدید به تیم‌های مختلف نشان بدهد. در میان همه بازیکنانی که در تابستان و یا زمستان گذشته به یکی از باشگاه‌های لیگ برتری ملحق شدند، خریدهای ناموفق زیادی وجود داشت اما 12 بازیکن، توانستند فراتر از حد انتظار ظاهر شوند و فصل فوق‌العاده‌ای را پشت سر بگذارند. نفراتی که بدون تردید در پنجره جدید نقل و انتقالات، با پیشنهادهایی بهتر و مرغوب‌تر برای تمدید با تیم‌شان و یا پیوستن به یک تیم دیگر روبه‌رو خواهند شد.
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[عشق، کافی نیست!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9192 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/9192-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA ]]> Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[منهای فوتبال]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9191 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/9191-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84 ]]> Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[معیشت کولبران را نابود کرده‌ایم]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9190 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9190-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[کاهش بار مراجعات درمانی مردم به دلیل مسائل اقتصادی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9189 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9189-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[از گوشه و کنار]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9188 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9188-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1 ]]> Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[ادای یک فریضه و لزوم پرهیز از برخوردهای قهری]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9187 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9187-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B6%D9%87-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%DB%8C
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[دو فرودگاه عربستان هدف پهپادهای حوثی‌ها قرار گرفت]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9186 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/9186-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[ادعای دوباره انگلیس درباره نقش ایران در حمله به نفتکش‌های دریای عمان]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9185 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/9185-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[تعلیق طرح استرداد مظنونان هنگ‌کنگ به چین ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9184 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/9184-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[جهان نما]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9183 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/9183-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7 ]]> Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[اداره کار: هدف ما تامین مواد اولیه و وصول مطالبات کارگران است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9182 /بخش-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-13/9182-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[۱.۴درصد کودکان در معرض کارهای پرخطر هستند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9181 /بخش-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-13/9181-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[افزایش 570 هزار تومانی دستمزدها، جوابگوی‌ هزینه‌های خانوار نیست]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9180 /بخش-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-13/9180-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[اخبار کارگری]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9179 /بخش-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-13/9179-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C ]]> Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[هزینه واردات مکمل‌های غذایی صرف توسعه تولید شیر شود]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9178 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9178-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[در «اتاق بازرگانی» بر همان پاشنه چرخید!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9177 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9177-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%AF
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[خبر اقتصادی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9176 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9176-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C ]]> Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[آیا سپاه در سیاست دخالت می‌کند؟]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9175 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/9175-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[تیک ‌آف ‌ انتخاباتی سردار خلبان]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9174 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/9174-%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
محمدباقر قالیباف، دیروز ویدئویی منتشر کرد که می‌توان آن را اولین تحرکات جدی برای انتخابات 9 ماه دیگر قلمداد کرد. این ویدئو نه اعلام کاندیداتوری بود و نه تکرار دوباره مانیفست نواصولگرایی‌اش بلکه فراخوان یک تنه‌ای بود برای ثبت نام در یک سایت. سردار خلبان در این ویدئو یک پایگاه اینترنتی اعلام و از مخاطبانی که به گفته خودش جوانان هستند دعوت می‌کند که اگر برای قبول مسئولیت نمایندگی مردم مفید هستند در این پایگاه ثبت‌نام کنند تا به گفته او با استفاده از همه ظرفیت‌ها تلاش شود در حد امکان شایسته‌ترین‌ها در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند.
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[روی موج کوتاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9173 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/9173-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 ]]> Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[حمله مشکوک به نفتکش‌ها مکمل تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9172 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/9172-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[آخرین اقدامات سازمان انرژی اتمی برای اجرای «کاهش تعهدات هسته‌ای»]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9171 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/9171-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C
]]>
Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[استانی شدن انتخابات احتمالا منتفی می شود]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9170 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/9170-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF ]]> Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[آرشیو پی دی اف روزنامه ۲۶۷]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9169 /بخش-%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-64/9169-%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 ]]> Sun, 16 Jun 2019 19:35:00 +0000