جمعی از جامعه توانخوا‌هان، مددجویان، افراد با نیازهای خاص و خانواده‌های آنها با راه‌اندازی کارزاری که تاکنون بیش از ۹هزار و ۵۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند، از رئیس دولت خواستند خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهد.

در حالی که طی دهه گذشته در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن خدمات گفتاردرمانی و کاردرمانی وعده‌هایی داده شده اما هنوز این موضوع محقق نشده است به همین دلیل در این کارزار از دولت خواسته شده تا با توجه به شرایط سخت اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، این خدمات در پوشش بیمه‌ها قرار گیرد.