یک کودک دیگر در سیستان و بلوچستان قربانی هوتگ شد. به گزارش رویداد 24 یحیی بلوچ ۶ ساله سومین قربانی هوتگ در شش ماه اخیر است. هوتگ‌ها در روستاهای بلوچستان سالانه ده‌ها کودک را به کام مرگ می‌کشانند. هوتگ گودالی است که برای جمع شدن آب باران حفر می‌شود که از آب آن، انسان و حیوانات به صورت مشترک برای شرب استفاده می‌کنند.