بانک تجارت در پاسخ به سازمان بورس درباره احتمال مالکیت باشگاه استقلال توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش تسنیم، هشتم فروردین سازمان بورس به بانک ملت برای پاسخگویی درباره احتمال مالکیت پرسپولیس نامه‌نگاری انجام داده بود. اما بانک مذکور در روز چهاردهم فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس ایران اعلام کرد تاکنون تصمیمی برای خرید استقلال در برنامه ندارد. در متن نامه آمده است: «بازگشت به نامه با شماره پیگیری 1173052 درباره تحصیل سهام باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال توسط بانک تجارت به استحضار می‌رساند؛ مذاکراتی در این زمینه با تعدادی از بانک‌های کشور از جمله بانک تجارت صورت گرفته، لیکن با در نظر گرفتن الزامات قانونی و مقرراتی تاکنون تصمیمی اتخاذ 

نشده است.»