مهر- معاون وزیر جهاد با بیان اینکه دام زنده مازاد تا ۲ هفته آینده صادر می‌شود، گفت: گوشت صادراتی را دو برابر قیمت جهانی می فروشیم که منجر به ارزآوری و افزایش واردات و کاهش قیمت در داخل می شود. عباس پاپی‌زاده در مورد اهمیت عشایر در خودکفایی تولید و اقتصاد کشور گفت: جامعه عشایر با جمعیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در ۶۰ درصد از عرصه‌های طبیعی کشور حضور دارد و ۲۵ درصد از گوشت قرمز و ۳۵ درصد صنایع دستی کشور را تولید می‌کند.‌ رئیس سازمان امور عشایر ایران افزود: برآوردها نشان می‌دهد که میزان سرمایه گذاری هر شهروند ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی کشور که منجر به تولید می‌شود کم است و این نسبت در روستاها مقداری بیشتر است اما در مناطق عشایری تقریباً صد درصد جمعیت در بخش تولید فعالیت دارند و ۹۵ درصد سرمایه و منابع انسانی آنها در بخش تولیدی کشور مستقر است. معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: ما در مناطق شهری و روستایی از نظر دسترسی به زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و بهداشت حتی شاید از استانداردهای جهانی هم جلوتر باشیم اما در جامعه عشایری به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاده است.