توسعه ایرانی -  شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران از مردم خواست با توجه به کاهش دمای هوا در مصرف گاز و برق صرفه‌جویی کنند. این شرکت با صدور  اطلاعیه‌ای بر ضرورت صرفه‌جویی فوری در  مصرف گاز و برق در کشور تاکید کرد. در این اطلاعیه اعلام شده که با  به دنبال استقرار موج جدید سرما در کشور به خصوص در نیمه شمالی کشور و محدودیت ایجاد شده در تامین سوخت نیروگاه‌ها از همه هموطنان عزیز تقاضا می‌شود با کاهش فوری مصرف گاز و برق، امکان تامین انرژی برای همه هموطنان را فراهم کنند.