نماینده شهرک‌های صنعتی استان تهران گفت: از ابتدای سال فیش‌های 200 میلیونی، 500 میلیونی و یک میلیاردی برای کارخانه‌ها آمده است و مالک‌های آنها ترجیح دادند که در کارخانه را ببندند. در این وضعیت چه کسی می‌تواند این رقم‌ها را آن هم بابت مالیات 10 سال پیش پرداخت کند.

مرتضی اسلام زاده نماینده شهرک‌های صنعتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه مالکان و مدیران واحدهای شهرک‌های صنعتی استان تهران قصد داشتند در اعتراض به روند محاسبه بیمه و مالیات تجمع کنند از جلسه خود با مدیران این واحدها خبرداد.

وی تصریح کرد: ما به آقایان اعلام کردیم که سه خواسته از آنها داریم که در حوزه اختیارات سازمان مالیات است : 1- رسیدگی به پرونده‌ها را تا تعیین تکلیف و رفع ابهامات متوقف کنند 2-فقط سال آخر را برای مالیات ارزش افزوده مورد بررسی قرار دهند و سوم اینکه با توجه به بند 6 بودجه سال 98 ضریب 9 درصد مالیات ارزش افزوده را برای صنایع کوچک 5 درصد محاسبه کنند یعنی دو در هزار صنایع متوسط و نیم درصد یعنی 5 در هزار برای صنایع کوچک .

نماینده شهرک‌های صنعتی استان تهران گفت: مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تامین اجتماعی همه را می‌خواهند با فرمول‌های جدید از صنعت‌گر اخذ کنند که اتفاقا همه این فرمول‌ها به گونه‌ای است که صنعت‌گر باید چند برابر دوره قبل پول پرداخت کند. بنابراین با این وضعیت در صنعت بسته می‌شود، آن هم در سالی که در راستای رونق تولید است. 

وی ادامه داد: صنایع کوچک و متوسط شامل واحدهایی می‌شوند که 1 تا 100 نفر کارگر دارند، به طور کلی تا 50 کارگر را صنایع کوچک و تا 100 کارگر صنایع متوسط تعریف می‌کنند. حالا برای این واحدها که خود مدیر حساب و کتاب، صدور فاکتور و پیگیری مطالبات را انجام می‌دهد، سازمانی ندارد و حتی از استخدام حسابدار عاجز است برگه‌های مالیاتی 500 میلیونی تا 1 میلیاردی صادر شده است. مالکین این واحدها جزو قشر ضعیف و آسیب‌پذیر هستند و با حداقل امکانات فعالیت می‌کنند تا بتوانند فعالیت اقتصادی توجیه‌پذیر داشته باشند.

اسلام زاده درخصوص مشکل این واحدها با تامین اجتماعی گفت: در نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تاریخ 31/4/96 به صراحت ذکر شده هنگام بررسی دفاتر فقط سال آخر مورد محاسبه و بررسی قرار گیرد اما آقایان خیلی راحت و بدون اعتنا به این مصوبه، 10 سال آخر را بررسی می‌کنند و بر همان اساس جریمه‌های سنگینی را اعمال می‌کنند از طرف دیگر ما به سازمان مالیات و اداره ارزش افزوده اعلام کردیم که ملاک وحدت رویه است، یعنی مصوبه‌ای که گفته تامین اجتماعی سال آخر را بررسی کند حوزه ارزش افزوده را نیز شامل می‌شود اما آنها این استدلال را قبول نمی‌کنند.

مالیات و تامین اجتماعی کمر تولید را خم کرده

وی با اشاره به زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: اصلا چرا آقایان سال 88 که مالیات ارزش افزوده اجرایی شد نیامدند مالیات همان سال را محاسبه و اخذ کنند تا روال آن برای مودیان مشخص شود و ایرادات آن رفع شود، اکنون بعد از 10 سال که صنعت‌گر هزار مشکل دارد، آمده‌اند مالیات 10 سال گذشته را محاسبه می‌کنند آن هم درست در سالی که قیمت دلار 7 برابر شده، همه کالاها گران شده، سطح معیشت مردم و قدرت خرید همه کاهش پیدا کرده، تحریم و جنگ اقتصادی کمر واحدهای تولیدی را خم کرده و نقدینگی به حداقل رسیده است و حالا به دنبال این هستند که مالیات 10 سال پیش را بگیرند آن هم با رقم‌های وحشتناک و عجیب و غریب که هیچ توجیهی ندارد.

وی با انتقاد از نحوه برخورد کارمندان و مدیران دولتی با صنعت‌گران گفت: مالیات عملکرد، مالیات برارزش افزوده، بیمه تامین اجتماعی همه را می‌خواهند با فرمول‌های جدید از صنعتگر اخذ کنند که اتفاقا همه این فرمول‌ها به گونه‌ای است که صنعت‌گر باید چند برابر دوره قبل پول پرداخت کند. بنابراین با این وضعیت در صنعت بسته می‌شود، آن هم در سالی که در راستای رونق تولید است.