یک اپیدمیولوژیست با اشاره به لزوم طی کردن ۴ مرحله برای ریشه‌کنی کرونا، گفت: موضوع مشخص، این است که هنوز در مرحله پاندمی هستیم؛ در شرایط فعلی باید هوشیاری خودمان را حفظ کرده و اپیدمی را تمام شده تلقی نکنیم و دچار خوش‌بینی‌های کاذب نشویم.

به گزارش ایسنا، حمید سوری ‌گفت: اگر بخواهیم فقط بر پایه بستری و مرگ‌ومیر به وضعیت اپیدمی نگاه کنیم، اپیدمی نه‌ تنها در کشور ما، بلکه در همه جهان روند کاهشی معناداری داشته است که من نام آن را آتش‌بس یک‌طرفه ویروس علیه جامعه بشری گذاشته‌ام.