معاون دادستان مشهد گفت: ۶ فرد متهم در جریان رسیدگی به پرونده خریدوفروش کودکان در مشهد بازداشت‌ شده‌اند اما متهم اصلی پرونده کودک‌ربایی و خریدوفروش کودکان فراری است. به گزارش تسنیم، حسن زرقانی افزود: این متهمان در بازجویی‌ها به خریدوفروش ۲۵ نوزاد اعتراف کرده‌اند. او تصریح کرد: در بازجویی از متهمان مشخص شد آن‌ها کودکان و نوزادان را به زنی به‌ نام نسرین تحویل می‌دادند و در زمان حاضر نسرین به‌عنوان متهم ردیف‌اول پرونده کودک‌ربایی متواری است.