مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی معاونت امور جوانان وزارت ورزش گفت: در شرایط عادی سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر مرگ و میر داریم. به گزارش ایسنا، اعظم کریمی افزود: زاد و ولد با سرعت زیاد در حال کاهش است و تخمین زده می‌شود با کاهش ۲۰درصدی زاد و ولد، تنها طی سه سال گذشته مواجه شده باشیم که بسیار کاهش چشمگیری است. او همچنین گفت: ترس از حضور در بیمارستان، چالش جدید خانواده‌هاست که انگیزه فرزندآوری را کمتر کرده است.