فرمانده ستاد عملیات مقابله با ویروس کرونا استان گفت: نیاز کشور ما را تولید واکسن‌های داخلی رفع نمی‌کند و نیاز به واردات واکسن است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، علیرضا زالی تهران گفت: مسئله اصلی ما در برابر کرونا، واکسیناسیون است و هرچه با تعلل بیشتر صورت بگیرد ما شاهد مرگ‌ومیر بیشتر خواهیم بود و درصد ناچیز واکسیناسیون کنترل بیماری را نیز برای ما سخت کرده است. در کشورهای همسایه ما، مقدار واکسیناسیون به عدد قابل‌توجهی رسیده و ما در منطقه تنها مانده‌ایم و باید دغدغه اصلی ما تولید واکسن باشد. زالی در ادامه گفت: ما در همین سه هفته اخیر با واکسیناسیون رنج سنی بالای ۷۰ سال کاهش مرگ‌ومیر در این سن را داشتیم و به نظر من استراتژی ورود واکسن را داشته باشیم، چون‌که نیاز کشور ما را تولید واکسن‌های داخلی رفع نمی‌کند و نیاز به واردات واکسن است. من احساسم این است که همه ظرفیت‌های فرا سازمانی کشور در تولید واکسن بسیج نشده است.