در حالی که بر اساس آخرین آمار، مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا دوباره سه‌رقمی شد و دیروز به رقم 100 رسید، علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: در مجموع ۳۱ شهر نارنجی و حدود ۸ تا ۹ شهر قرمز در خوزستان داریم. به گفته او بجز ارومیه (نارنجی) اهواز ( قرمز)، تمام مراکز استان‌ها در وضعیت زرد هستند. او از مردم خواست تا با توجه به گردش ویروس جهش یافته انگلیسی در ۲۹ استان کشور، مردم از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند چراکه سفرها می‌تواند به شدت جامعه را درگیر کند.