رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با تقسیم‌بندی مقوله سالمندی به «سالمندی فردی» و «سالمندی جمعیت» گفت: در پی کاهش ازدواج، تأخیر در ازدواج، افزایش مهاجرت، افزایش ناباروری و کاهش نرخ زادوولد با سالمندی جمعیت روبرو هستیم و این اتفاق کشور را با بحران روبرو می‌کند. به گزارش ایرنا، حسام‌الدین علامه افزود: هنگامی‌که تعداد سالمندان افزایش می‌یابد به آن «سالمندی فردی» اطلاق می‌شود اما هنگامی‌که میزان درصد جمعیت سالمندان افزایش پیدا می‌کند با «سالمندی جمعیت» روبرو هستیم. اکنون در هرم جمعیتی کشور دربازه افراد بالای ۶۰ سال، افزایش درصد سالمندان را داریم. به گفته علامه، در حال حاضر هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند.