معاون عملیات سازمان امداد و نجات گفت: تاکنون سه نفر از طبیعت‌گردان و کوهنوردان در مناطق کوهستانی کشور مفقودشده‌اند و عملیات جستجو برای یافتن آن‌ها ادامه دارد. به گزارش مهر، محمدباقر محمدی توضیح داد: یکی از مفقودین یک خانم است که در استان کرمان در تاریخ ۲۰ خرداد سال جاری مفقود شده است. مورد دیگر یک خانم 27 ‌ساله کوه‌نورد است که در منطقه جهان نمای کردکوه استان گلستان در تاریخ ۲۰ تیرماه مفقود شده و آخرین مورد نیز یک آقای ۷۰ ساله است که در منطقه سفیدکوه لرستان در تاریخ ۲۰ تیرماه مفقود شده است.