دادستان کل کشور گفت: القای ناامنی در جامعه مطلوب نیست و کشور ما امن است.

به گزارش ایسنا، محمدجعفر منتظری در حاشیه افتتاحیه نشست کمیته صیانت از حقوق مردم با اشاره به  سرقت از  بانک ملی افزود: در کشور گسترده‌ای مثل ایران عزیز؛  این گونه حوادث نمی‌تواند ناامنی ایجاد کند البته  حادثه‌ای  غیرقابل قبول است و حتما باید  شاهد اینگونه حوادث نباشیم و این طور نیست با یک حادثه این چنینی بگوییم در جامعه ناامنی ایجاد شده است.