<![CDATA[روزنامه توسعه ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir Sun, 19 May 2019 08:43:34 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8583 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8583-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
]]>
Sat, 18 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[روی موج کوتاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8582 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8582-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 ]]> Sat, 18 May 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[دست به دامـان «ماورر»]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8581 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8581-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B1
نشریه سان انگلیس در گزارشی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهوری آمریکا خواهان مذاکرات مستقیم با ایران است، نوشت: دونالد ترامپ از همتای سوئیسی خود برای حصول توافقی به منظور جلوگیری از آنچه وقوع درگیری با ایران عنوان شده، درخواست کمک کرده است. او نگران است که وقوع هرگونه درگیری با ایران انتخاب مجدد او در سال ۲۰۲۰ را با خطر مواجه کند. دونالد ترامپ در حال دنبال کردن مهارت‌های معامله‌گری خود است تا از وقوع یک درگیری با ایران جلوگیری کند.
]]>
Sat, 18 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[به دلیل پیش‌شرط‌های آمریکا امکان مذاکره نیست]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8555 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8555-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
]]>
Fri, 17 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[جوسازی رویترز]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8554 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8554-%D8%AC%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2
]]>
Fri, 17 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[روی موج کوتاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8553 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8553-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 ]]> Fri, 17 May 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[باز شـدن پای کنگره به بازی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8552 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8552-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
]]>
Fri, 17 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[آنچه لودریان نگفت]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8529 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8529-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%AA
]]>
Wed, 15 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[هشدار آیت‌الله سیستانی درباره نقش عراق در تنش تهران - واشنگتن]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8528 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8528-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
]]>
Wed, 15 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[از 60 روز کوتاه نمی‌آییم]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8527 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8527-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%85
]]>
Wed, 15 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[روی موج کوتاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8526 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8526-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 ]]> Wed, 15 May 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[«عیش و نوش» 107 میلـیاردی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8497 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8497-%D8%B9%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%B4
]]>
Tue, 14 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[روی موج کوتاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8496 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8496-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 ]]> Tue, 14 May 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[عنصر نفوذی انگلیس به ۱۰ سال حبس محکوم شد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8470 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8470-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF
]]>
Mon, 13 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[جنجـال‌های ضیافت در سفارت]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8469 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8469-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA
«انتقادهای بسیار عجیبی علیه برنامه افطاری رسمی اخیر سفارت مطرح شده است. دیپلمات‌های ایرانی و غیر ایرانی هر هفته برنامه‌های مشابهی در کشورهای دیگر انجام می‌دهند. مراسم افطار به نشانه احترام به اسلام و با توجه به اینکه مهمان‌نوازی از خصلت‌های برجسته ایرانی‌ها است، برگزار شد.» این توئیت دیروز راب مک‌ایر، سفیر انگلیس در ایران است.
]]>
Mon, 13 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[روی موج کوتاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8468 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8468-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 ]]> Mon, 13 May 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[روسیه تحریم نیروگاه بوشهر را اجرا نمی‌کند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8467 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8467-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF ]]> Mon, 13 May 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[روی موج کوتاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8443 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8443-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 ]]> Sun, 12 May 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[اصولگرایان در پی جذب لاریجانی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8442 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8442-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
]]>
Sun, 12 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[مدعوین انتقاد کردند// روحانی از «دولت در سایه» سخن گفت]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8441 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8441-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA
]]>
Sun, 12 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[مذاکره مشروط]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8411 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8411-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این‌که ترامپ به دنبال تغییر در برجام است، گفت: رئیس‌جمهوری آمریکا تنش‌زدایی را در دستور کار قرار داده و می‌خواهد مانع شکل‌گیری ادبیات نظامی بین ایران و آمریکا شود، چون اساسا راهبرد نظامی برای مقابله با ایران ندارد. او معتقد است ایران نیز می‌تواند برای مذاکره شرط تعیین کند زیرا ما کشوری بزرگ هستیم و کشورهای بزرگ هم تصمیمات بزرگ اتخاذ می‌کنند.
]]>
Sat, 11 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[دلایل رد ضرب‌الاجل ایران از سوی اتحادیه اروپا]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8410 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8410-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
]]>
Sat, 11 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[توفیق دشمن بستگی به رفتار مجموعه حکومت دارد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8409 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8409-%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
]]>
Sat, 11 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[روی موج کوتاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8408 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8408-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 ]]> Sat, 11 May 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال نهایت نفهمیدن دین است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8384 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8384-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Fri, 10 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[تیـر ی که دوباره به سنگ خورد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8383 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8383-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
]]>
Fri, 10 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[روی موج کوتاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8382 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8382-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 ]]> Fri, 10 May 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[روسیه و چین را شرکای دراز مدت می‌بینیم ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8355 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8355-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85
]]>
Wed, 08 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[می‌توانیم غنی‌سازی را ظرف چهار روز به ۲۰ درصد برسانیم]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8354 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8354-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85
]]>
Wed, 08 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[روی موج کوتاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8353 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/8353-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 ]]> Wed, 08 May 2019 19:35:00 +0000