کاظم موسوی گفت: باید به مشکلات معیشتی و اشتغال کارگران توجه جدی شود و امیدواریم کمیسیون اجتماعی مجلس به این موضوعات توجه جدی داشته باشد.به گزارش خبرگزاری فارس، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات امنیت شغلی و معیشت کارگران تاکید کرد: مشکلات معیشتی مردم به جایی رسیده که دهک‌های پایین جامعه تحت فشار هستند و این فشارها در استان‌های محروم کشور مثل سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان و اردبیل بیش از انتظار است.