دبیرکل خانه پرستار معتقد است که نحوه جذب ۸۹ روزه پرستاران، اوج بهره‌کشی از این گروه شغلی به حساب می‌آید.

محمد شریفی‌مقدم در گفت‌وگو با ایلنا گفت: دولت دوازدهم بر این باور بود که مدت زمان کرونا کوتاه خواهد بود و در بازه زمانی دو هفته‌ای موفق به مهار این ویروس خواهد شد، به همین دلیل، جذب پرستاران ۸۹ روزه را مطرح کرد. این تصمیم به معنای اوج بهره‌کشی و رفتار غیرمنصفانه علیه پرستاران است.

این فعال صنفی با بیان اینکه امنیت شغلی برای این دسته از پرستاران وجود ندارد، اظهار کرد: موج اول کرونا در اردیبهشت ماه سال ۹۹ به پایان رسید. در آن بازه زمانی این گروه بیکار شدند و فرصت برخورداری از موقعیت شغلی از آنها گرفته شد. به دلیل وضعیت کرونایی کشور، طرح پرستاران تمدید می‌شود و پس از پشت‌سرگذاشتن شرایط، آنها نیز بیکار می‌شوند.

دبیرکل خانه پرستار تصریح کرد: وضعیت کمبود نیروی پرستاری فوق حاد است. تعداد پرستاران شاغل فعلی به هیچ‌وجه نمی‌تواند پاسخگوی شرایط موجود باشد و نیاز به جذب نیروی انسانی جدید احساس می‌شود.

به گفته شریفی‌مقدم، نسبت تعداد نیروی پرستار به تخت در دوران قبل از انقلاب، یک به یک بوده، به عبارت دیگر، به ازای هر تخت در بیمارستان‌ها یک پرستار خدمات ارائه می‌داد.

این فعال صنفی با اشاره به اینکه همزمان با پیشرفت در علم پزشکی نیاز به تعداد نیروی انسانی افزایش می‌یاید، توضیح داد: میزان مراقبت از بیماران در بخش‌های عمومی با توجه به وضعیت بیماری مشخص می‌شود. هر بیمار به طور کلی در بخش‌های عمومی به ۵ ساعت مراقبت نیاز دارد اما این ساعات در بخش‌های تخصصی و فوق‌تخصصی افزایش می‌یابد. مراقبت از بیمار در بخش تخصصی ۲ برابر و در بخش‌های تخصصی ۳ تا ۴ برابر می‌شود اما تعداد نیروهای حاضر در کشور نمی‌تواند به این نیاز پاسخ دهد.

شریفی‌مقدم گفت: وزارت بهداشت اعلام کرده به ازای هر تخت باید به طور متوسط 2.5کادر پرستاری وجود داشته باشد که از این تعداد ۲ نفر پرستار و ۵/۰ هم کمک‌بهیار هستند. این استاندارد براساس استاندارد جهانی نیست. همچنین اجرای قانون ارتقای بهره‌وری سبب شد تا میزان ساعات کاری پرستاران کاهش یابد. اگرچه اجرای این قانون مورد تایید پرستاران است اما این موضع سبب می‌شود تا تعداد پرستاران از استاندارد درنظر گرفته شده توسط وزارت بهداشت کمتر باشد.

وی تصریح کرد: آقای عین‌اللهی به صورت ضمنی اعلام کرده، بیشتر مرگ و میر ناشی از کرونا در شیفت عصر و شب اتفاق می‌افتد. این موضوع به دلیل کاهش کیفیت خدمات ارائه شده در این ساعات است. این موضوع به دلیل کم بودن نیروی پرستاری اتفاق می‌افتد. لذا نیاز به استخدام پرستار به شدت احساس می‌شود.

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: بسیاری از پرستاران در دو شیفت کار می‌کنند. شرایطی را درنظر بگیرید که یک پرستار از صح تا شب در یک بیمارستان خصوصی اشتغال دارد و سپس با خستگی فراوان مجبور است که شیفت شب در یک بیمارستان دولتی را سپری کند. آیا این پرستار می‌تواند به بهترین نحو خدمات ارائه دهد؟به گفته شریفی‌مقدم، اگر نیروی  انسانی افزایش یابد و تعداد آنها منطبق بر نیاز کشور باشد، میزان مرگ و میر حدود ۱۰درصد کاهش می‌یابد. نیروی انسانی، مهم‌ترین مولفه برای کاهش خسارت وارده بر مردم به حساب می‌آید. اگر تعداد پرستاران متناسب با تخت‌های بیمارستانی کشور باشد، شرایط بهبود خواهد یافت.

وی افزود: مسئولان وزارت بهداشت مدعی هستند حدود ۷۰هزار پرستار در بازه زمانی ۸ سال گذشته جذب کادر درمان شده‌اند. اگر این میزان را درست بدانیم باید مولفه‌هایی مثل بازنشستگی، ترک شغل، مهاجرت و مرگ پرستاران هم محاسبه کنیم چون حدود ۳ هزار پرستار سالانه از سیستم درمانی کشور خارج می‌شوند.