وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ادعای افزایش قیمت نان در برخی نانوایی‌ها گفت: سیاست دولت در این خصوص این است که سهم هزینه نان در معیشت و سفره خانوار پایین بماند. این سهم در ابتدای دولت ۲.۵ درصد بود که اکنون به ۲ درصد کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی افزود: در برخی استان‌ها تقاضای افزایش قیمت داشتند که به شوراهای آرد و نان رفت و مصوب شد اما اگر تخلفی در قیمت و کیفیت ایجاد شود، رسیدگی به آن در حوزه فعالیت وزارت صمت و سازمان تعزیرات است. او در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش قیمت گوشت اظهار کرد: دولت دو اقدام مهم در این زمینه را در دستور کار قرار داد؛ وزارت جهاد کشاورزی با تامین و عرضه کافی خوراک و نهاده‌های دامی به حمایت از تولیدکنندگان و هم‌چنین تعادل‌بخشی به بازار از طریق واردات پرداخت.