نمایشگاه «پشت فرداها شهریست» شامل مجموعه‌ای از نقاشی‌های جواد بیاد است، که به پایدار نبودن «ظلم» و جایگاه «امید» در زندگی اشاره دارد. جواد بیاد که این روزها نمایشگاه نقاشی با عنوان «پشت فرداها شهریست» را در گالری شکوه برگزار کرده است درباره آثار ارائه شده در این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه هفت تابلوی بزرگ که با تکنیک رنگ روغن کار شده و فضایی معناگرا دارند به نمایش گذاشته شده است. وی درباره مفهوم عنوان این نمایشگاه بیان کرد: عنوان «پشت فرداها شهریست» معنای امید و امیدواری را به مخاطب منتقل می‌کند. امید در زندگی امروز اهمیت زیادی دارد چراکه باعث می‌شود بر زرق و برق جلوه‌های سطحی و زودگذر دنیوی متمرکز نشویم با فکر کردن و توجه به گذر زمان و آینده به درک درست برسیم. وی که در آثارش به گذر زمان تاکید ویژه‌ای داشته درباره یکی از تابلوهایش که تصویری از شام آخر است، گفت: ما عادت کرده‌ایم در لحظات آخر دور هم جمع شویم و این تابلو هم به همین رفتار اشاره دارد، البته برداشت‌های متفاوتی از این اثر می‌شود که گرایش‌های منفی و مثبت را به همراه دارد. بیاد درباره تصویر فتحعلی شاه قاجار در بخش پایینی تابلو، تصریح کرد: در این تابلو، شاه قاجار را به تصویر کشیده‌ام که در مقابلش تکه استخوانی وجود دارد و تجاوز به سهم دیگران را نشان می‌دهد. هم‌چنین تصویر بانویی که در کنار شاه روی صندلی نشسته نشان از خوشی‌های پایان‌پذیر دنیا است چراکه صندلی مقابلش خالی از عوامل دنیوی است.