<![CDATA[روزنامه توسعه ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir Sun, 21 Apr 2019 12:28:25 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[دعوت از مردم و هنرمندان برای کمک به سیل‌زدگان]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7876 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7876-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
]]>
Tue, 16 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[در برابر سلفی‌بگیران جان می‌دهیم!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7875 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7875-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
بارزترین ویژگی نمایش‌های مهدی کوشکی، توجه عمیق او به مسائل اجتماعی و بارزتر از آن، نشان دادن پررنگ و گاه اغراق شده معضلات اجتماعی است. کوشکی از عریان کردن و به تماشا گذاشتن آن‌چه گریبان جامعه و مردمش را گرفته است، ابایی ندارد. هم در زبان و هم در لحن و هم در رفتار و کنش بازیگران. کوشکی بی‌پروایی نگاهش را تحمیل می‌کند و این‌همه را در برابر تماشگر به نمایش می‌گذارد. «سیزده» نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اگر سیزده نحس است و بدشگونی‌ها و تلخی‌ها و دردهایی دارد، تو به‌عنوان تماشاگر باید این‌ها را ببینی . البته آن‌چنان که واقعا هستند ببینی و نه پیچیده در لفاف کلمات مطنطن و یا با پوششی از زرورق که مبادا به کسی بربخورد و یا باعث آزردگی کسی بشود.
]]>
Tue, 16 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[اخبار نمایش]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7874 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7874-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4 ]]> Tue, 16 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[اجتماع هنرمندان تجسمی برای کمک به سیل‌زدگان]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7850 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7850-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
]]>
Mon, 15 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[هنر تجسمی امروز ایران را چگونه باید تفسیر کرد؟]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7849 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7849-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
هرچه جهانی‌تر بی‌تاثیرتر، هر چه بازاری‌تر بی‌معناتر
]]>
Mon, 15 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[برخورداری یا کوتاه‌دستی؟]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7848 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7848-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C
]]>
Mon, 15 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[بلاتکلیفی سینماها در اجرای طرح فروش نیم‌بهای بلیت ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7821 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7821-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA
]]>
Sun, 14 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[یک سوژه خوب، اما از دست رفته!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7820 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7820-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87
داستان فیلم درباره دو زندانی به نام عماد گربه (با بازی سینا مهراد یا همان سینا سهیلی، پسر سعید سهیلی و برادر ساعد سهیلی) و رضا کیشمیش (با بازی هادی حجازی‌فر) است که بنا به دلایلی از زندان فرار می‌کنند. هر یک از این دو نفر دلایل شخصی خود را برای فرار از زندان دارند اما با پیشروی در داستان فیلم، تماشاگر متوجه می‌شود که سررشته فرار این دو تن به یک آقازاده برمی‌گردد. رضا کیشمیش قرار است ماموریتی برای آقازاده (همان ژن خوب داستان) انجام دهد و عماد گربه هم در این ماموریت، یک نقش اساسی ایفا می‌کند که خودش از آن آگاه نیست؛ عماد فقط می‌خواهد پیش ماهی (نامزدش با بازی نازنین بیاتی) برود و با او از تهران فرار کند.
]]>
Sun, 14 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[پرده نقره‌ای]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7819 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7819-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C ]]> Sun, 14 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[ما با قهرمانانمان چه می‌کنیم؟!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7818 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7818-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 ]]> Sun, 14 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[اثر جدید مهران روحانی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7791 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7791-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
]]>
Sat, 13 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[نوا]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7790 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7790-%D9%86%D9%88%D8%A7 ]]> Sat, 13 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[در نوازندگان فلوت عزم جدی برای شرکت در رقابت نیست!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7789 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7789-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA ]]> Sat, 13 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[شوئنبرگِ پیش‌رو، شوئنبرگِ نئوکلاسیک]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7788 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7788-%D8%B4%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
]]>
Sat, 13 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[فریاد شهر خاموش]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7787 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7787-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4
]]>
Sat, 13 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[پیشنهادهایی متنوع برای سلایق متفاوت]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7762 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7762-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA
]]>
Fri, 12 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[ افزایش بیکاری تئاتری‌ها]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7709 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7709-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7
]]>
Tue, 09 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[اخبار نمایش]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7708 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7708-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4 ]]> Tue, 09 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[روایتی معاصر از نخبه‌کشی ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7707 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7707-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C ]]> Tue, 09 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[لودگی در یک تراژدی تاریخی!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7706 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7706-%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C
« وقایع اتفاقیه» روایت قتل امیرکبیر است از زاویه و نگاهی دیگر و در بستر امروز و اکنون؛ گرچه در نهایت همانی را نشان می‌دهد که نمایش‌ها و داستان‌های پیشین نشان داده‌اند و گفته‌اند. خانواده‌ای که در حال سفر خارج از کشورهستند و در هواپیما نشسته‌اند؛در آب‌های مثلث برمودا سقوط می‌کنند. پدر و پسر این خانواده از این طریق به گذشته و دوران ناصرالدین شاه پرت می‌شوند؛ پسر که مورد لطف و محبت و توجه ناصرالدین شاه قرار گرفته به هر ترتیبی تلاش می‌کند جلوی قتل امیرکبیر را بگیرد اما نمی‌تواند؛زیرا حتی با سفر به گذشته نمی‌توان آن‌چه را که قرار است اتفاق بیفتد یا اتفاق افتاده است تغییرداد. تاریخ همواره مسیر خاص خود را طی کرده است.
]]>
Tue, 09 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[پایان تعطیلات در گالری‌ها]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7679 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7679-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7
]]>
Mon, 08 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[امتداد سیاست‌های غلط برای مردمی‌کردن‌هنرتجسمی ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7678 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7678-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C
]]>
Mon, 08 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[سال فقدان‌ها]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7677 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7677-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
]]>
Mon, 08 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[دعوت 3 فیلم و یک داور ایرانی به جشنواره اسپانیایی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7652 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7652-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C ]]> Sun, 07 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[نامگذاری خیابانی به نام جمشید مشایخی در تهران]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7651 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7651-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Sun, 07 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[ماجرای ژن‌های خوبی که از موقعیت شان سوءاستفاده می‌کنند!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7650 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7650-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF ]]> Sun, 07 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[روایتی مردانه از یک جدایی روشنفکرانه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7649 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7649-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
رضا و همسرش پس از 9 سال زندگی مشترک قرار است از هم جدا شوند و البته به درخواست فاطی (با بازی سحر دولتشاهی). این زن و شوهر با توافقی دوستانه به دادگاه می روند و بدون هیچ درگیری از هم جدا می‌شوند. فاطی می‌رود اما رضا به خانه بازمی‌گردد؛ انگار که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده باشد، زندگی جریان عادی‌اش را طی می‌کند: رضا غمگین یا حتی خشمگین نیست ، به درودیوار نمی‌کوبد، از فاطی نمی‌خواهد برگردد. او خیلی راحت به زندگی و خانه بدون فاطی بر می‌گردد، گویی از مدت‌ها پیش خودش را برای چنین شرایطی آماده کرده است. حالا و از این به بعد او مردی است که اطرافیانش او را رها کرده‌اند.
]]>
Sun, 07 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[تمدید کنسرت «شهر خاموش» به مدت سه شب ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7622 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7622-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D8%A8
]]>
Sat, 06 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[لیسبون؛ نیازمند تایید از جانب نخبگان]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7621 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7621-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86
]]>
Sat, 06 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[معرفی کتاب]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7596 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/7596-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8 ]]> Fri, 05 Apr 2019 19:35:00 +0000