رحیم خیوه‌لی از استادان هنر بخشی‌گری ترکمن‌های ایران پنجشنبه سوم مهر ماه بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت. هوشنگ جاوید از پژوهشگران موسیقی نواحی ایران با اعلام خبر درگذشت رحیم خیوه‌لی گفت: «شوربختانه در این بحران کرونایی و سکوتی که بر جامعه هنر تحمیل شده است یکی دیگر از استادان هنر بخشی‌گری ترکمن‌های ایران روانشاد خلیفه رحیم خیوه‌لی نیز روز پنجشنبه سوم مهر ماه در اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت. این استاد گرانقدر موسیقی نواحی ایران یک شب قبل از درگذشت در یکی محافل موسیقایی که در منطقه آق قلا برگزار شده بود برنامه‌ای را نیز اجرا کرده بود که به نوعی آخرین اجرای او محسوب می‌شد. این هنرمند موسیقی سنتی ترکمنی از چهره‌های مطرح خوانندگی و نوازندگی دوتار و شادی‌بخش محافل عمومی و جشن‌های محلی در منطقه ترکمن صحرا بود. قطعا درگذشت استاد خیوه‌لی یک ضایعه سنگین برای جامعه موسیقی ترکمن است. چرا که او از استادان و هنرمندان شاخص این عرصه محسوب می‌شد که با فقدانش بخش زیادی از حافظه موسیقایی منطقه ترکمن نیز از وجودشان بی‌بهره می‌شود.»