بیتا یاری

پس از اجرای آیین‌نامه جشنواره موسیقی فجر که برای اولین بار در دوره گذشته در دستور کار قرار گرفت موارد نقص این آیین‌نامه و نحوه اجرای بهتر آن تاحدودی برای همگان مشخص شد همچنان که برای برخی بهتر معلوم شد چگونه می‌توان در جهت رفع آن نواقص کوشید.

به‌طور مثال نبود اتاق فکر جشنواره در جهت مشورت و ایجاد سیاست‌های دوره‌ای جشنواره که در آیین‌نامه از چنین موردی صریحاً یاد نشده است (که البته مشاوران دبیر جشنواره به‌صورت ضمنی این مهم را برعهده ‌دارند) و همچنین دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی فجر که همواره مغفول مانده و البته سازوکاری بزرگتری از اتاق فکر را می‌طلبد. و یا مهم‌ترین مساله، عدم دخالت نظر مدیران وزارت ارشاد و دبیر جشنواره در انتخاب گروه‌ها برای حضور در جشنواره  است که در آیین‌نامه صریحاً نیامده و ضرورت آن بر اساس تجربه سال گذشته بسیار جدی می‌نماید. اما ازآنجایی‌که همه‌چیز در آیین‌نامه فعلی جشنواره در ذیل ید قدرت دبیر جشنواره تعیین‌شده است ازاین‌رو دبیر می‌تواند با تشکیل مواردی از قبیل اتاق فکر موافقت کند و شیوه اجرایی موردنظر خود را در این موارد که به‌طور مشخص وضع نشده‌اند پی بگیرد و یا بدون تشکیل اتاق فکر و داشتن مشاوران جشنواره آن را سامان دهد. 

درخصوص ایجاد دبیرخانه دائمی از آنجا‌که سازوکار بزرگتر و بلندمدت‌تری از ظرفیت دوره‌ای جشنواره موسیقی فجر می‌طلبد که این مساله هم‌زمان نیازمند بازنگری آیین‌نامه ضمن تهیه یک دستور بالادستی و تأیید از سوی وزیر ارشاد و تخصیص منابع بدان است. و بهتر است این مساله از جانب مدیر دفتر موسیقی نیز پیگیری جدی و حتی در اصلاحیه آیین‌نامه پیشنهاد شود.

اما در خصوص مواردی که به‌طور مشخص در آیین‌نامه اجرایی جشنواره فجر تصریح‌شده و آمده است می‌باید نعل به نعل اجرا شوند. ازجمله آنها تشکیل هیات انتخاب جشنواره موسیقی فجر است که مشخصاً وظیفه ارزیابی تمامی گروه‌های دعوت‌شده و یا ثبت نامی پس از فراخوان را بر عهده دارد که سال گذشته نیز این هیات با نظر دبیر اجرایی جشنواره و مشاوران اجرایی تشکیل شد اما نتوانست از حق خود بر ارزیابی تمام گروه‌ها و انتخاب آنها دفاع نماید و تنها گروه‌هایی را که ارزیابی کرد برای اجرا در جشنواره دعوت نماید. چراکه مدیران وزارتخانه برای خود حق و توی آیین‌نامه را لحاظ می‌کردند دریغ از اینکه با احترام به آیین‌نامه بر قوت عملکرد قانون بیفزایند.

امسال البته آن‌گونه که اخبار غیررسمی حکایت دارند تشکیل هیات انتخاب بیشتر از سوی دفتر موسیقی هدایت‌شده است چراکه مدیر دفتر موسیقی رئیس جشنواره نیز هست و به علت تغییر و تحولات در دفتر موسیقی و استعفای مدیر آن و مدیر اجرایی جشنواره که دوره پیش‌روی جشنواره را نیز دستخوش تغییرات کردند ضرورت سرعت عمل و همکاری بیشتری از جانب دفتر موسیقی احساس می‌شود که این مساله بدین دلیل پذیرفتنی بوده و امید است که مدیر دفتر موسیقی تمام اهتمام خود را بر اجرای صحیح آیین‌نامه جشنواره موسیقی فجر به کار گیرد.

چراکه در خبرها آمده بود که «دومین جلسه هیات انتخاب گروه‌ها و آثار سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر با حضور اعضای شورا متشکل از محمد الله‌یاری فومنی مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد به‌عنوان رئیس جشنواره موسیقی فجر، شاهین فرهت دبیر جشنواره، علی ثابت‌نیا مدیر اجرایی و بهروز غریب‌پور، هومان اسعدی، رضا مهدوی، حمیدرضا اردلان، سیامک جهانگیری، محمدرضا فیاض و کیاوش صاحب‌نسق برگزار شد.» 

مطابق آیین‌نامه فعلی جشنواره موسیقی فجر ضرورت حضور رئیس جشنواره در جلسات هیات انتخاب قید نشده است؛ اما حضور او نیز منعی ندارد و چنانچه در اعمال‌نظر نکوشد ایرادی بر آن نیست. چراکه پس از سال‌ها تجربه برگزاری جشنواره موسیقی فجر به دست مدیران دولتی، بهتر است اهتمام هر چه بیشتر بر اجرای جشنواره در خارج از بدنه دولتی و به دست مردم انجام ‌پذیرد و تمامی گروه‌هایی که می‌خواهند در جشنواره حضورداشته باشند حتما از کانال هیات انتخاب عبور داده‌شده و ارزیابی شوند. ازاین‌رو چنانچه حضور مدیر دفتر موسیقی در جلسات هیات انتخاب در جهت قوت بخشیدن و احترام به رأی هیات انتخاب است و منجر به اعمال رأی و نظر خویش و بدنه وزارتخانه ارشاد نمی‌شود؛ بسی جای خرسندی است تا تنها ملاک عمل آیین‌نامه جشنواره باشد و هرگز حرمت امام‌زاده متولی‌وار شکسته نشود؛ چنانچه سال گذشته و در سال‌های قبل‌تر، مدیران وزارت ارشاد و حتی دبیر جشنواره در انتخاب گروه‌ها اعمال‌نظر کردند و اعتبار هیات انتخاب را نیز زیرسوال بردند.

 امید است امسال مدیر دفتر موسیقی به این مهم اهتمام ورزد که نصب‌العین او و هیات انتخاب جشنواره، تنها آیین‌نامه است و بس! و ملاک حضور گروه‌ها در جشنواره عبور از هیات انتخاب و رأی نهایی هیات انتخاب، آن هم بدون داشتن حقی برای اعمال‌نظر از سوی مقامات دولتی و یا رئیس جشنواره است.