استاندار تهران از آغاز فاز نخست آزادسازی حریم رودخانه امامزاده داوود توسط سازمان اوقاف خبر داد و افزود: حقوق و خسارات مالکین این زمین‌ها جبران خواهد شد. به گزارش ایسنا، محسن منصوری گفت:پیش‌تر هم اعلام شده که برخی ساخت و سازهای محدوده رودخانه امامزاده داوود غیرمجاز است. برخی متصرف و بخشی هم مالک هستند و ساخت‌و‌ساز آنها مجاز بوده و حقوق و خسارت آنها باید جبران شود به عبارت دیگر تمامی مغازه‌های آن محدوده دارای حق و حقوق نیستند.