وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سال تحصیلی جدید را با ۱۶ میلیون دانش‌آموز شروع خواهیم کرد گفت: بحث مهاجرت امری مضاعف بر تراکم دانش آموزان در اطراف شهرها شده و مهاجرت اتباع نیز آن را تشدید کرده است. به گزارش ایسنا، یوسف نوری گفت: امسال به جمعیت ۵۶۰ هزار نفری اتباع ۳۰۰ هزار نفر افزوده خواهد شد. ورود این افراد به مناطقی است که تراکم دانش آموزی مان بیش از این اجازه نمی‌دهد و به ناچار باید کلاس جدید ایجاد کنیم و از آن سو به دلیل محدودیت‌های اعتباری ما امکان افزایش کلاس در آن محلات پرتراکم با این سرعت بالا را نداریم.