صبح دیروز آتش‌سوزی در مرکز انقلاب اسلامی شرکت ارتباطات زیرساخت (ساختمان LCT) منجر به وقوع قطعی و اختلال در اینترنت ثابت و همراه در تهران و کرج شد.

به گزارش ایسنا، این اختلال فنی و به علت قطع برق در بخشی از یکی از مراکز LCT شرکت ارتباطات زیرساخت در خیابان کردستان، بود و مشکل ساعاتی بعد حل شد.