بهرام عبدالهی، وزیر بهداشت گفت: واکسن سینوفارم در کشور فراوان است، واکسن فایزر محدود و برای خانم‌های باردار است و به سایر افراد تزریق نمی شود. به گفته عبدالهی مردم باید واکسن سینوفارم و برکت و هر آنچه وزارتخانه تایید می‌کند استفاده کنند تا بدن آنها مقاوم شود. وزیر بهداشت گفت: بیشتر مرگ و میرها مربوط به کسانی است که واکسن نمی‌زنند و نیاز است مردم هرچه سریعتر واکسن تزریق کنند.