عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان گفت: خودکشی؛ سومین علت مرگ جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال است. تهمینه شاوردی، با بیان اینکه در ایران اقدام به خودکشی در زنان بین دو تا سه برابر مردان اما فوت در مردان بین ۳ تا ۴ برابر زنان است، به ایسنا گفت: برخی از خانم‌ها از صمیم قلب تمایلی به خودکشی ندارند و از این اقدام برای دستیابی به هدف دیگری استفاده می‌کنند. به گفته او خودکشی در کشورهای کم‌درآمد ۱.۵ برابر بیشتر از سایر کشورهاست.