معاون نظارت بر ضابطان دادسرای عمومی و انقلاب تهران از ارتباط الکترونیک بین دادسراها و کلانتری‌های تهران در راستای اجرای برنامه‌های سند تحول قضایی خبر داد. به گزارش فارس، سید مهدی‌رضا کاظمی گفت: در راستای اجرای برنامه‌های سند تحول قضایی در خصوص استفاده هر چه بیشتر از سیستم‌های الکترونیکی در امور قضایی و تأکید دادستان محترم تهران با همکاری نیروی انتظامی همه کلانتری‌های شهر تهران ظرف چند روز آینده مجهز به سیستم برقراری ارتباط الکترونیک با نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواهند شد.