شهاب الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: جمعیت آهو در جزایر کیش و خارک بیش از حد ظرفیت مراتع آن است و فقر پوشش گیاهی روز به روز تشدید می‌شود. او گفت که لاشه هفت راس جبیر (آهوی بومی ایران) در جزیره هنگام استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفته و دلیل مرگ آنها فقر غذایی بوده است. شرایط اقلیمی، ‌کمبود میزان بارندگی و نامناسب بودن زمان بارش‌های صورت گرفته باعث کاهش تولیدات علوفه‌ای خوش‌خوراک آهوان شده است که این مساله می‌تواند در تابستان سال آینده، آهوان را با مشکل تغذیه و بیماری مواجه کند.