سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهوری تصویب شد. طبق این سند، قوه قضاییه به‌منظور فراهم آمدن زمینه‌های مؤثر پیشگیری از جرایم ظرف مدت سه ماه اقدامات لازم برای مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را انجام می‌دهد. مقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با همکاری سازمان صداوسیما نسبت به پیاده‌سازی نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، اقدامات لازم را اتخاذ و همچنین اعطای سالیانه نشان کیفیت نشر به درگاه‌ها و سکوهای نشر را طراحی کند.