خبرنگار گزارش ‌دهنده مراسم پرازدحام یادبود یک کدخدا در دزفول، به پلیس احضار شد. دلیل احضار انتقاد از واکنش فرمانداری دزفول در برابر برگزارکنندگان مراسم یادبود برای یک کدخدا بوده است. عصرجنوب نوشت این احضار با سفارش معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری دزفول صورت گرفت و خبرنگار محلی در پلیس فتا توضیحاتی داد، تذاکراتی گرفت و سپس به فرمانداری رفت.