رئیس هتلداران کشور از افزایش درخواست برخی از مالکان هتل‌ها برای تغییر کاربری و یا فروش هتل‌ خبر داد و گفت: اکثر هتل‌ها در حال حاضر ورشکسته شده‌اند و حتی توانایی تأمین هزینه‌های آب و برق را ندارند. به گزارش فارس، جمشید حمزه‌زاده اظهار کرد: ‌بیشترین درخواست تغییر کاربری برای تبدیل هتل‌ها به واحدهای مسکونی و اداری بوده است که وزیر گردشگری تاکنون با هیچ موردی در این زمینه موافقت نکرده است. وی درباره مطالبات هتلداران از دولت گفت: تاکنون تنها حمایت‌های انجام‌گرفته در زمینه ارائه بسته‌های حمایتی بوده ولی بخش اعظم مطالبات همچنان بدون پاسخ مانده است که به سرانجام رسیدن درخواست‌ها و مطالبات جامعه هتلداران در حال حاضر از ید و اختیار وزیر گردشگری خارج است و دولت باید آن را اجرایی سازد که ما در حال حاضر امید چندانی به این مسئله نداریم.