فرماندار شهرستان نیشابور از خودکشی سه جوان در 24 ساعت به دلیل اختلافات خانوادگی در این شهرستان خبر داد و گفت: دلیل این خودکشی‌ها به یکدیگر مرتبط نیست. علیرضا قامتی عنوان کرد: این خودکشی‌ها هیچ ارتباطی با چالش مومو ندارد و این افراد در رده سنی ۱۵ ،۱۶ و ۲۲ سال قرار داشتند و متاسفانه هر سه مورد خودکشی منجر به مرگ شده است.