معاون کل وزیر بهداشت از الزامی شدن استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد.  ایرج حریرچی، گفت: در مورد استفاده عمومی از ماسک هنوز اختلاف‌نظرهایی به ویژه در فضاهای باز وجود دارد و الزام و اجباری در این فضاها نیست، اما با توجه به اینکه حمل و نقل عمومی یک موضوع ناگزیر و حتمی است و در هنگام بازگشایی اماکن از حمل و نقل عمومی استفاده می‌شود براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، مردم ملزم به استفاده از ماسک شده و در ورودی متروها ماسک با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار می‌گیرد. او ادامه داد: در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر استفاده از ماسک‌های خانگی بسیار کم است و مردم می‌توانند ماسک‌های خانگی را از پارچه درست کرده و آن را استفاده کنند.