۲۲۰ مورد فوت ناشی از مسمومیت با قرص برنج در سال ۱۳۹۸ به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل(۱۳۹۷) که تعداد فوت ناشی از مسمومیت با قرص برنج ۱۸۴ نفر بود ۱۹ درصد افزایش‌یافته است. به گزارش ایرنا، از کل فوت‌شدگان ناشی از مسمومیت با قرص برنج ۱۴۴ نفر مرد و ۷۶ نفر زن بوده‌اند. این قرص ظرف مدت سه تا چهار ساعت سیستم تنفسی و قلب را دچار اختلال کرده و فرد در اثر مرگی دردناک خواهد مرد.