مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی برای افزایش ظرفیت جابجایی مسافران راهکارهایی درنظر گرفته است که یکی از این راهکارها امکان خرید صندلی برای مسیرهای خاص توسط مسافر است.

پیمان سنندجی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درخصوص راهکارهایی که این شرکت برای افزایش ظرفیت جابجایی مسافران پس از سهمیه بندی بنزین در نظر گرفته است، گفت: آمار دقیقی از میزان رشد مسافر در خطوط اتوبوسرانی مشخص نشده و در حال بررسی هستیم، اما با توجه به شرایط پیش آمده راهکارهای زیادی برای افزایش ظرفیت ناوگان پیش‌بینی شده است که یکی از این راهکارها امکان خرید صندلی برای مسیرهای خاص توسط مسافر است.

وی با بیان اینکه به این راهکار در اصطلاح سیستم DRT می‌گویند با ذکر مثالی به راهکار جدیدی که شرکت واحد اتوبوسرانی برای افزایش ظرفیت حمل مسافر در نظر گرفته اشاره کرد و گفت: برای مثال در مسیر میدان ونک به سمت آزادی در ساعات پیک مسافران زیادی دارد اما در ساعات غیرپیک تعداد مسافران به شدت کاهش می‌یابد. بر همین اساس می‌توانیم برای دو ساعتی که اوج ترافیک است، فروش ساعتی صندلی‌های اتوبوس را انجام دهیم. به طور مثال مسافرین می‌توانند از ساعات 7 تا 7:10 یک صندلی برای خود خریداری کنند.

سنندجی افزود: البته نرخ بلیت این صندلی‌ها کمی بیشتر از اتوبوس‌های معمولی است ولی راهکار مناسبی با توجه به شرایط موجود است و برای این منظور سیستمی تهیه که امیدواریم در آذرماه راه‌اندازی شود.

وی با بیان اینکه خرید و رزرو صندلی سبب می‌شود متوجه میزان تقاضا در یک مسیر شویم تصریح کرد: در نتیجه بر همان اساس اتوبوس به تعداد مناسب در زمان های خاص و اوج حرکت مسافران در سطح شهر پیش‌بینی کنیم. همچنین این موضوع سبب می‌شود که رانندگان اتوبوس‌ مجبور نباشند با سرفاصله کوتاه یا مسافران اندک تردد کنند.

سنندجی ادامه داد: در مسیر نیایش ـ جنت آباد و ونک ـ‌ آزادی که در ساعات خاص مسافران زیادی دارند، فروش صندلی‌های اتوبوس به صورت پایلوت آغاز خواهد شد و مسافران می‌توانند به صورت اینترنتی مشابه اتوبوس‌های بین‌شهری صندلی رزرو کنند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهر تهران در پایان تصریح کرد: همچنین جهت افزایش ظرفیت اتوبوس‌ها در پایتخت ساماندهی اتوبوس‌های دربستی را در دستور کار قرار دادیم. بدین ترتیب اتوبوس هایی که مربوط به سرویس ادارات است براساس بررسی‌ها با مسیرهایی مشابه که اتوبوس‌های آن مسافران اندکی دارند، ادغام شده و درواقع همه مسافران با یک اتوبوس جابجا خواهند شد.