شورای شهر تهران نام خیابان فردوس غربی را به ناصر حجازی و نام میدان پیروزان را به پرسپولیس تغییر داد.  حجت نظری،‌ عضو شورای شهر تهران در توضیح این اقدام گفت: «بلوار فردوس دو بخش شرقی و غربی دارد که معمولا شهروندان تهرانی بلوار فردوس شرقی را به بلوار فردوس می‌شناسند و بخش غربی آن به نام مرحوم ناصر حجازی نامگذاری شد، چراکه کمپ باشگاه استقلال در آنجا قرار دارد. میدان و خیابان پیروزان در مجاورت باشگاه پرسپولیس نیز به همین دلیل تغییر نام داد.»