پیرو اطلاعیه مورخ 1398/06/24 شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به استحضار می‌رساند:

«ازتاریخ 25/07/98پذیرش، ثبت و هرگونه اقدام بابت درخواست‌ها در شرکت مذکور با ارائه مستندات مبتنی بر ثبت و به روزرسانی اطلاعات در سامانه سجام انجام می پذیرد.»

لذا از کلیه سهامداران و سرمایه گذاران صندوق‌های سرمایه گذاری بانک ایران زمین که تاکنون اقدام به ثبت نام در سامانه فوق ننموده اند تقاضا می شود در اسرع وقت و نهایتا تا تاریخ 1398/07/25 با مراجعه به سایت

 https://profilesejam.csdiran.com اطلاعات خود را در سامانه سجام ثبت کنند.