فرماندار تهران درباره آخرین وضعیت صدور پروانه برای ۶۲ برج باغ در تهران گفت: اگر در این ۶۲ باغ، درخت باشد صدور پروانه خلاف است و نباید انجام شود اما اگر در آن درختی نباشد طبق قانون بلامانع خواهد بود. عیسی فرهادی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: هر باغی که واقعا باغ باشد و بخواهند آن را تغییر دهند قطعا با آن مخالفت می‌شود. در برخی باغ‌ها از آن ۶۲ مورد از ۵۰ الی ۶۰ سال گذشته یک بوته هم در آنها نیست این افراد مراحلی را نیز طی کرده‌اند اما متاسفانه کار این افراد در پیچ و خم اداری گیر کرده است.