آیت‌الله جوادی آملی در جلسه دیروز درس اخلاق هفتگی خود، گفت: اقتصاد مثل راهپیمایی نیست که سفارش شود و با سفارش حل شود، دستوری نیست، این یک علم است که مدیریت، جامعیت، زمین‌شناسی و زمان‌شناسی می‌خواهد. به گفته این عضو جامعه مدرسین، باید از متخصصین در این حوزه استفاده کرد، حرمتشان را حفظ کرد و محترم شمرد و همچنین باید افراد متخصصی را در این حوزه تربیت کرد.