وزیر مهاجرت کانادا گفت: درخواست اقامت اسحاق قالیباف رد شده است  به گزارش دیده‌بان ایران؛ مارک میلر، اعلام کرد که درخواست اقامت دائم اسحاق قالیباف،‌ فرزند رئیس مجلس ایران در کانادا ۱۵ بهمن‌ ماه 

رد شده است.