معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: ستادی در وزارت کشور برای مسئله حجاب تشکیل شده که بیشتر جنبه‌های آموزشی، مهارت‌آموزی و پشتیبانی را دارد. انسیه خزعلی در حاشیه جلسه هیات دولت، افزود: مقام معظم رهبری به خوبی مشخص کردند که حجاب یک امر دینی است.