محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در صفحه توئیتری خود نوشت: «اگر به بزرگواران دولت سیزدهم برنمی‌خورد، خواستم بگویم سفر آقای رئیسی به نیویورک تقریبا هیچ منفعتی برای ایران نداشت، کما اینکه سفر سمرقند هم کاملا بی‌فایده بود. این را نوشتم تا عزیزان دستاورد تراش تلاش خود را ده برابر کنند.»