رئیس جبهه اصلاحات ایران به محسنی اژه‌ای در مطالبه آزادی مصطفی تاج‌زاده نامه نوشت و تصریح کرد: ادامه بازداشت بلاموضوع است.

به گزارش خبرآنلاین در نامه بهزاد نبوی آمده است:  به نیابت از طرف «جبهه اصلاحات ایران» مصرانه از آن مقام محترم می‌خواهم اولاً قرار بازداشت تبدیل و ایشان در اسرع وقت آزاد شوند. ثانیاً به پرونده ایشان در دادگاهی بر اساس «قانون رسیدگی به جرایم سیاسی» مصوب سال ٩۵ به‌صورت علنی و در حضور هیأت منصفه و در شعبه‌ای و توسط دادرسانی‌ رسیدگی شود که بی‌طرفی و عدالت آنان مورد تایید وجدان عمومی جامعه باشد. ثالثاً ضابطان امنیتی را از مداخله بی‌رویه در پرونده و به خصوص تحمیل نظر بر قاضی بازدارند.