یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: در حال از دست دادن فرصت‌های طلایی هستیم و نگرانم که آیندگان مسئولین فعلی را به فرصت سوزی متهم کنند.

به گزارش خبرآنلاین، مرتضی الویری با اشاره به ضرورت حل و فصل مساله برجام گفت: در رابطه با برجام بنده با صحبت های دولت و مقام معظم رهبری موافق هستم که برجام همه مسائل ما نیست و نباید همه امور کشور را منتظر برجام بگذاریم چرا که آشفتگی‌ها و مشکلات زیادی در داخل کشور وجود دارد که ارتباطی با برجام ندارند و آن مسائل باید در جای خود حل شوند، اما نباید این واقعیت را نادیده گرفت که برجام و تنشی که در روابط خارجی ما وجود دارد تبدیل به یک گلوگاه جدی شده است.

عضو سابق شورای شهر تهران همچنین خاطرنشان کرد؛ دولتمردان ما نمی‌توانند از این موضوع مهم شانه خالی کنند و بگویند بدون حل کردن تنش‌های خارجی و مسائل بین‌المللی، می‌توانند مشکلات کشور را حل کنند، بهر حال این یک گلوگاه جدی است و اگر ما رابطه خود را با جامعه بین‌المللی حل و فصل نکنیم و این معضل باقی بماند، روابط مسدود خواهد شد و نمی‌توانیم بگوییم، مستقل از مسائل جهانی و برجام مشکلات مردم را حل می کنیم.

الویری با اشاره از دست رفتن فرصت های طلایی در کشور گفت: نگرانم که آیندگان مسئولین فعلی را به فرصت سوزی متهم کنند، چرا که در حال حاضر موقعیت‌های مناسب از دست می‌رود و ممکن است ضررهایی به کشور وارد شود که جبران کردن آن امری بسیار دشوار باشد.