محمود صادقی درباره این‌که این روزها از سوی دولتمردان مطرح می‌شود که باید به وزرا و کابینه مهلت داده شود و این درحالی است که در مجلس هستند نمایندگانی که این روزها نقد به دولت دارند که در انجام برخی امور کوتاه‌مدت هم ضعف‌هایی وجود دارد، گفت: علیرغم اینکه می‌دانیم مجلس یازدهم چگونه شکل گرفت و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری بالای ۲۰۰ نفر از نمایندگان نامه امضا کردند که آقای رئیسی کاندیدای این دوره از انتخابات شود؛تلقی این بود مجلس یازدهم با دولت همسو است و شاید هم تلاش‌هایی برای یکدست شدن قوای سه‌گانه صورت گرفت و انتظار هم این بود که از مجلس صدایی بلند نشوند.این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایندگان به دلیل آن‌که با بدنه جامعه ارتباط دارند و به حوزه‌های انتخابیه رفت و آمد دارند، مشکلات مردم را می‌بینند و می‌شنوند و این طبیعت مجلس است و بیان می‌کنند؛ ولو یک مجلس کاملا همسو هم باز یک صداهایی باید از آن بلند شود اما ظاهرا دوستان انتظار دارند در همین مقدار حداقلی هم صدایی از مجلس شنیده نشود.