اداره مهاجرت کانادا یک عضو ساواک به نام میرزاعلی واعظ زاده را به ایران مسترد کرد. به گزارش جام جم، طبق حکم دادگاه فدرال کانادا که در سال ۲۰۱۷ صادرشده، واعظ زاده تا سال ۱۹۷۰ با ساواک همکاری داشته و تائید کرده که در حالی هشت هزار نفر را به این سازمان لو داده بود که می‌دانست آن‌ها با خطر شکنجه و اعدام مواجه هستند.